Comentarios de Øivind Østberg

Comentarios de Øivind Østberg

Øivind Østberg De har ifølge loven fra den gang vært utelukket fra medlemskap i folketrygden på et diskriminerende grunnlag, frem til EØS-avtalen trådte i kraft. EØS-avtalen var på dette punkt et bidrag til rettferdighet for disse sjøfolkene, men den har ikke blitt tolket tilbakevirkende. Mange tusen av dem får derfor ingen pensjon etter et arbeidsliv i tjeneste for norske interesser. De har også betalt norsk skatt. Dette burde løses på en anstendig måte av norske myndigheter, samtidig som man får slutt på provoserende misbruk av våre trygdeordninger.

Be the first to comment

Deja un comentario.