ASOCIACIÓN EX-MARINOS DE NORUEGA

Henrik Allum
7 h ·
The state budget, Norway is bankrupt with well over NOK 670 billion. What F .... does the government and politicians do? On the one hand, AS Norway is in deficit where the entire pension fund (the oil fund) has in fact been used up by NAV. On the other hand, the productive part of the population is also ignored by broken families so that there are fewer children. And on the third, at least 40% uncertainty in the future, be it war, accidents or world economy that kneels. When we are retired, we should be hidden away, thrown out and put on expensive homes while we are still unemployed and able to live with our own children. I call it the asshole generation that governs Norway. Our spoiled children. LA RIQUEZA DE NORUEGA NO ES TAL HASTA EN ESO TIENE AL MUNDO ENGAÑADO.Leer y ver para enterarse.

Egil Borse-Svensen

Statsbudsjettet, Norge er konkurs med langt over 670 milliarder kroner.
Hva F.... driver regjeringen og politikerne med? På den ene siden går AS Norge med underskudd der hele pensjonsfondet(oljefondet) i realiteten er brukt opp av NAV. På den andre siden hunses den produktive delen av befolkningen også gjennom ødelagte familier så også det blir færre barn. Og på den tredje er det minst 40% usikkerhet i fremtiden, det være seg krig, ulykker eller verdensøkonomi som kneler. Når vi så er pensjonister som skal vi gjemmes vekk, kastes ut og legges på dyre hjem mens vi enda er arbeidsføre og kunne være med med egne barn.
Jeg kaller det drittsekkgenerasjonen som styrer Norge. Våre bortskjemte barn.(Dog finnes det mange og store håp).