ASOCIACIÓN EX-MARINOS DE NORUEGA

HABER SE DUN CARALLO DUNHA VEZ APRENDEMOS DE DONDE VIMOS E ADONDE IMOS HABER SE NOS ENTERAMOS QUEN SOMOS POIS SE NON ENTEDEMOS O QUE AQUÍ SE EXPLICA ALTO E CLARO APAGA E VAMONOS. QUEN SOMOS E ADONDE IMOS.