ASOCIACIÓN EX-MARINOS DE NORUEGA

Nuestro abogado estará en el Parlamento Europeo mañana para hablar de todo lo que hace Noruega pero también de nosotros.

 

Marius Reikerås

I morgen, møter Trine ØdemotlandRuth Ensby,Jan Nils Lien og jeg i Europaparlamentet i Brussels, for blant annet å diskutere Norges kontinuerlige brudd på menneskerettene, og den manglende evnen og viljen til å rydde opp.

Fredag går turen videre til hovedstaden i Bulgaria,Sofia, hvor det er ventet at tusenvis av mennesker vi møte opp på lørdag for å vise at de ikke vil ha norsk imperialisme tredd nedover hodene.

I tillegg, har både Tsjekkia og Slovakia intervenert til støtte for de 16 sakene som ble kommunisert fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen etter at dom i Lobben-saken falt.

Og i Spania, vil den spanske regjering gi sin fulle støtte til 12000 spanske familier som snart vil klage Norge inn for Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, som følge av grov forskjellsbehandling.

Trykket på norske myndigheter, er med andre ord sterkt økende.