ASOCIACIÓN EX-MARINOS DE NORUEGA

#LongHope 2018: European tour of demonstrations // Tour europeo de manifestacións #pensions #Norway #Spain #MerchantFleet #MarinaMercante