ASOCIACIÓN EX-MARINOS DE NORUEGA

Proposición non de ley presentada en Madrid no Congreso o dia 31 de Outubro por Podemos En Comu e Podemos En Marea tamen pendiente de tratar .